Pasning af fællearealer – gårdpasning, græsslåning, fejning mv.

ejenddomsserviceUdover trappevask og evt. gadefejning tilbyder vi også pasning fællesarealer til boligforeninger.


Gårdpasning, græsslåning, klipning af hæk

Vi kan hjælpe jer med forskellige opgaver i forbindelse med at holde fællesarealerne pæne og ryddelige. Det kan bl.a. være områder som

  • Græsslåning i sommermånederne
  • Klipning af evt. hække 1-2 gange om året
  • Fejning af gade og gårdaraler
  • Ukrudtsbekæmpelse
  • Oprydning af skralderum / affaldsskur
  • Rengøring af vaskekælder og andre fællesrum


Vi kan enten inkludere det i en arbejdsplan sammen med med trappevask og evt. gadefejning, eller vi kan lave en separat aftale, hvis I foretrækker dette. Det kan stykkes sammen, som I ønsker det.


Individuelle løsninger

Mange boligforeninger har individuelle behov og ønsker. Vi er derfor helt fleksible mht., hvordan modellen skal sættes sammen. Nogle har eksempelvis et par arbedjsweekender om året, hvor flere opgaver såsom ukrudtsbekæmpelse, oprydninger og evt. hækklipning bliver ordnet i fællesskab.

I så fald fjerner vi bare disse opgaver fra aftalen. Men det kan måske stadig være aktuelt at få os til at slå græsset, rengøre vaskekælderen og rydde lidt op i skralderum/affaldsskure, så området tager sig ordentligt ud i det daglige.

Vi kommer gerne ud og kigger på jeres fællesarealer og giver et bud på en pasningsplan. Kontakt os for at høre nærmere.